ทีมงานพัฒนา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

นายนิคม ภูมิภาค

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

นายวุฒิชัย ดาผา

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

นายไพบูลย์ แสนทวีสุข

ครูโรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.อบ.2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

น.ส.จตุพร ธนกิจยิ่งยง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน