เปิดป้าย ศศจ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายวิชัย แสงศรี ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ข้าราชการในสังกัด และแขกผู้เกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้การตอนรับ

ภาพกิจกรรมของเรา

ภารกิจของเรา

ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลบุคลากร

O-Net

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์

ระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

อาคารสำนักงาน

ตั้งอยู่ใน สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

-->
ข่าวทั้งหมด

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

นายสมศักดิ์ จังตระกุล

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ศึกษาธิการภาค 13

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร

รองประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์

กรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล

รศ.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ

กรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่น ๆ

นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า

กรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายโกวิท เพลินจิตต์

กรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอนันต์ หอมพิกุล

กรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

กรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา

นายอภินันท์ บุญรอด

กรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายชุมศักดิ์ ชุมนุม

กรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

นายประกอบ กุลบุตร

กรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

นายพิเชฐ เดชะคำภู

กรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

นายปัญญา มีธรรม

กรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

นายสิทธิชัย โควสุรัตน์

กรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

นายสมชาติ พงคพนาไกร

กรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี

นายวิรอด ไชยพรรณา

กรรมการศึกษาธิการจังหวัด

วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

นายอุทัย พลพวก

กรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น

นายคำพวง ทัดเทียม

กรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น

นายประสงค์ จันจำปา

กรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น

นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ์

กรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น

นายวิระสันต์ สมโคตร

กรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ผอ.สพป.อบ.1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

นายวิชัย แสงศรี

กรรมการและเลขานุการ

หน่วยงานในสังกัด


ติดต่อเรา

Drop us a line

ที่ตั้ง

ตำบลในเมือง,
อำเภอเมือง,
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

  • Email:
  • โทรศัพท์:
  • โทรสาร: